STUDENT

นิสิต

Nattharini Silpanja (Fern) - ณัฐรินีย์ ศิลปัญจะ (เฟิร์น)
กลุ่มวิชาเคมีเชิงชีววิทยา
“The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.”
Dusita Leknamkob (Luknut) - ดุสิตา เหล็กน้ำคบ (ลูกนัท)
กลุ่มวิชาเคมีเชิงชีววิทยา
“Slow and steady wins the race.”
Rungtiwa Phoonsuk (Fah) - รุ่งทิวา พูนสุข (ฟ้า)
กลุ่มวิชาเคมีวัสดุและอุตสาหกรรม
Walailak Phatjoy (Zeetrong) - วลัยลักษณ์ พัดจ้อย (ซีตรอง)
กลุ่มวิชาเคมีวัสดุและอุตสาหกรรม
Pinyada Krutto (Yada) - ภิญญดา ครุธโต (ญดา)
กลุ่มวิชาเคมีเชิงชีววิทยา
Rangsiman Boonanan (Prik) - รังสิมันตุ์ บุญอนันต์ (พริก)
กลุ่มวิชาเคมีวัสดุและอุตสาหกรรม
Wansika Torwichien (Fah) - วรรษิกา ต.วิเชียร (ฟ้า)
กลุ่มวิชาเคมีวัสดุและอุตสาหกรรม
Natat Likitrerkwit (Aom) - ณทัต ลิขิตฤกษ์วิทย์ (ออม)
กลุ่มวิชาเคมีเชิงชีววิทยา
Panissara Intrakuntee - ปาณิสรา อินทรขันตี (ทราย)
กลุ่มวิชาเคมีวัสดุและอุตสาหกรรม
Mintra Phiwsuk - มินตรา ผิวสุข (ข้าวโพดหวาน)
กลุ่มวิชาเคมีเชิงชีววิทยา
“Intelligence without ambition is a bird without wings.  – Salvador Dali”
Phanita Pechsuk (Pop) - ผาณิตา เพ็ชรสุก (ป๊อป)
กลุ่มวิชาเคมีเชิงชีววิทยา
ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะอาจจะไม่มีพรุ่งนี้
Phatthanan Phasitchayathorn (Mai) - พัทธนันท์ พสิษฐ์ชยธร (ไหม)
กลุ่มวิชาเคมีวัสดุและอุตสาหกรรม
“Every moment is a fresh beginning —T.S. Eliot”
Naranya Boonrong (Namwhan) - นรัญญา บุญรงค์ (น้ำหวาน)
กลุ่มวิชาเคมีเชิงชีววิทยา
“อย่าล้มเลิกในสิ่งที่ทำเพราะเพียงแค่คิดว่าทำไม่ได้”
Atitaya Phomarak (Lion) - อาทิตยา พรหมอารักษ์ (ไลอ้อน)
กลุ่มวิชาเคมีเชิงชีววิทยา
“ทำทุกวันให้ดีที่สุด”
Pastan Onsurathum (Porpor) - ภัสธัญ อ่อนสุระทุม (ปอปอ)
กลุ่มวิชาเคมีเชิงชีววิทยา
Waratchanun Lai - วรัชนันท์ ไหล่
กลุ่มวิชาเคมีวัสดุและอุตสาหกรรม
Isariya Supanareak (Mi-jung) - อิสริยา ศุภณาฤกษ์ (มิจัง)
ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา
"Success doesn’t come to you, you go to it."
Chawanrak Sophonsaritsuk (Jan) - ชวัลลักษณ์ โสภณสฤษฎ์สุข (แจน)
ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา
"It’s okay to take a break and focus on healing. Just remember that this is a chapter, not the whole story :)"
Kitti Ruabkrathok (Kit) - กิตติ รวบกระโทก (กิต)
ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา
"Discipline is the bridge between goals and accomplishment - Jim Rhon"
Pimlada Phurikritmongkollert (Pop) - พิมพ์ลดา ภูริกิจมงคลเลิศ (ป๊อป)
ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา
“Every experience will make you grow up. – Epigram.c”
Nutchawan Arrayaboonwarute (Boon) - ณัฏฐ์ชวัล อารยาบุญวรุตม์ (บุ๋น)
ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา
"ศิลปะยาว ชีวิตสั้น"
Phatcharinda Somboonsup (ElF) - พัชรินดา สมบูรณ์ทรัพย์ (เอลฟ์)
ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา
Education never ends, Watson. It is a series of lessons with the greatest for the last - Arthur Conan Doyle
Pearwa Niyomrat (Pear) - แพรวา นิยมรัตน์ (แพร)
ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา
"When nothing is sure , everything is possible."
Chananan Muenchan (Linux) - ชนานันท์ หมื่นจันทร์ (ลีนุ๊ก)
ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา
Sirimon Khomram (Pear) - สิริมนต์ คำราม (แพร)
ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา
"All little girls should be told they are pretty, even if they aren’t."
Sornpakanat Amnakmanee (Mobile) - สรณ์ภัคร์นัฐ อำนักมณี (โมบาย)
ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา
Jirattithi Taothong (Tonkaow) - จิรัฏฐิติ เต่าทอง (ต้นข้าว)
ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา
Veerapat Saengsuwan (Tonkra) - วีรภัทร แสงสุวรรณ์ (ต้นกล้า)
ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา
“Dedication makes dreams come true.” - Kobe Bryant
Yanothai Norragangorn (Yok) - ญาโณทัย นรกานต์กร (หยก)
ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา
"Failure is not the opposite of succes; it's part of success." - Arianna Huffington
Thitirat Supakatisan (Bow) - ฐิติรัตน์ ศุภคติสันติ์ (โบว์)
ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา
Chananrat Yanghaiphol (Nurse) - ชนันรัตน์ ยังให้ผล (เนอส)
ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา
Chitchanok Weangsanthia (Noinha) - ชิดชนก แวงสันเทียะ (น้อยหน่า)
ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา
"Don’t care anythings, just someone who loves me."
Kodchaporn Wongteerachot (BM) - กชพร วงศ์ธีรโชติ (บีเอ็ม)
ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา
“What is not started today is never finished tomorrow.” -Johann Wolfgang von Goethe
Warit Nitwiboon (Net) - วริทธิ์ นิตย์วิบูลย์ (เน็ท)
ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา
“Self-belief and hard work will always earn you success.”
Thawaree Khansakorn (Gartoon) - ถาวรีย์ ขันสาคร (การ์ตูน)
ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา
"Nobody is perfect"
Plaifar Ratanasin (plaifar) - ปลายฟ้า รัตนสิน (ปลายฟ้า)
ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา
"Sometimes you need to let things go"
Sunisa Abas (Habee) - สุนิสา อาบัส (ฮาบี)
ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา
"Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goals."-Henry Ford
Aphiwat Boriboon - อภิวัฒน์ บริบูรณ์
กลุ่มวิชาเคมีเชิงชีววิทยา
“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”
Vipada Khuanchom - วิภาดา ควรชม
กลุ่มวิชาเคมีวัสดุและอุตสาหกรรม
“Life is short, let do everything you want to”
Kanokrak Manorasamee - กนกรักษ์ มโนรัศมี
กลุ่มวิชาเคมีเชิงชีววิทยา
“Be who you needed when you were younger.”
Phodchara Chavanasilp - พชร ชวนะศิลป์
กลุ่มวิชาเคมีเชิงชีววิทยา
“อย่าเสียใจกับสิ่งที่ทำไปเเลัว ให้คิดซะว่าอย่างน้อยมันก็เคยเกิดขึ้น”
Kunanon Wongrawiwan - คุณานนต์ วงศ์รวิวรรณ
กลุ่มวิชาเคมีเชิงชีววิทยา
Waranchaya Vongjinda - วรัญชญา วงศ์จินดา
กลุ่มวิชาเคมีเชิงชีววิทยา
Natcha Singchoo - ณัชชา สิงห์ชู
กลุ่มวิชาเคมีวัสดุและอุตสาหกรรม
Ploypailin Tongaram - พลอยไพลิน ทองอร่าม
กลุ่มวิชาเคมีเชิงชีววิทยา
Warintorn Kosolwutthijaroen - วรินทร โกศลวุฒิเจริญ
กลุ่มวิชาเคมีวัสดุและอุตสาหกรรม
Keerati Patthanakoon - กีรติ พัฒนกุล
กลุ่มวิชาเคมีเชิงชีววิทยา
Phumipong Aumsakul - ภูมิพงศ์ อ่ำสกุล
กลุ่มวิชาเคมีเชิงชีววิทยา
Saruttaya Kaewunruen - ศรุตยา แก้วอุ่นเรือน
กลุ่มวิชาเคมีเชิงชีววิทยา
Paponpat Yodudomnipat - ปพณพัชร์ ยอดอุดมนิพัทธ์
กลุ่มวิชาเคมีวัสดุและอุตสาหกรรม
Saowalak Natmai - เสาวลักษณ์ นัดหมาย
กลุ่มวิชาเคมีเชิงชีววิทยา